MLM

Invest in people and yourself and you will conquer even your wildest dreams
 


Multi Level Marketing

Εξοικιωθείτε με τη δομή του Πολύ-Επίπεδου Μάρκετιγκ


Η LR Health & Beauty Systems, στήριξε την άκρως επιτυχημένη 26χρονη πορεία της στο χώρο των πωλήσεων, στο μοναδικό σύστημα προώθησης, Multi Level Marketing. Ιδιαίτερες αναφορές στο πόσο ουσιώδες αλλά και επιτυχές είναι το συγκεκριμένο σύστημα δεν χρειάζονται, αφού άλλωστε και εσείς οι ίδιοι είστε μέλη του και απολαμβάνετε τις απεριόριστες προοπτικές και δυνατότητες που προσφέρει.

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης σας, μία σύντομη αναφορά και ανασκόπηση του συστήματος, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μία νέα θεματική ενότητα, που να αναφέρεται με απλό αλλά συνάμα διεξοδικό τρόπο, στην λειτουργία του Πολύ-Επίπεδου Μάρκετινγκ και να την εντάξουμε στην μηνιαία επικοινωνία, με όλους τους Συνεργάτες μας.

Σας παρουσιάζουμε επομένως, μία περιεκτική αναφορά στην βασική διάρθρωση του MLM και τις ουσιαστικές διαφορές του από τα άλλα συστήματα προώθησης.

Το Multi Level Marketing (MLM) είναι μία μορφή Δικτυακού Μάρκετινγκ (αν και πολλές φορές οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά). Είναι μία στρατηγική μάρκετινγκ, η οποία ανταμείβει τους Συνεργάτες των εταιριών Άμεσης Πώλησης, όχι μόνο για τις πωλήσεις που κάνουν οι ίδιοι, αλλά και για τις πωλήσεις που κάνουν, όσοι έχουν εισαχθεί στην εταιρία από τους ίδιους. Τα προϊόντα των εταιριών αυτών, διατίθενται απευθείας στους καταναλωτές και τους εμπορικούς Συνεργάτες χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

Οι ανεξάρτητοι Συνεργάτες του MLM (που συνήθως αναφέρονται ως αντιπρόσωποι, σύμβουλοι πωλήσεων κλπ) εκπροσωπούν, κατά ένα έμμεσο τρόπο, την εταιρία με την οποία συνεργάζονται και λαμβάνουν μία προμήθεια ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων του δικτύου τους. Ένα μεγάλο κομμάτι των εταιριών Network Marketing και MLM ασχολούνται ενεργά με το Direct Selling. Συγκεκριμένα, η Άμεση Πώληση (Direct Selling) είναι ένα κανάλι λιανικής πώλησης, για τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ένα βασικό επίπεδο, μπορεί να οριστεί ως η εμπορία και η πώληση αγαθών, απευθείας σε καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση εμπόρων λιανικής. Οι πωλήσεις γίνονται συνήθως μέσω παρουσιάσεων, πρακτικών επιδείξεων και γενικότερα μέσω προσωπικής επαφής. Ο ακριβής ορισμός της άμεσης πώλησης έχει ως εξής:

«Η άμεση προσωπική παρουσίαση, επίδειξη, και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, συνήθως στα σπίτια τους ή στους χώρους εργασίας τους.» Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άμεσης Πώλησης (WFDSA), οι καταναλωτές επωφελούνται από τις άμεσες πωλήσεις, λόγω της ευκολίας και των υπηρεσιών που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης, της προσωπικής ανάλυσης των προϊόντων, την παράδοση στο σπίτι και τις ικανοποιητικές εγγυήσεις.

Σε αντίθεση με το franchising, το κόστος ενός ατόμου για να ξεκινήσει μία ανεξάρτητη προσωπική επιχείρηση Άμεσης Πώλησης, είναι συνήθως πολύ χαμηλή, ενώ δεν απαιτείται απόθεμα προϊόντων, κεφάλαιο έναρξης ή άλλου είδους δεσμεύσεις. Οι περισσότερες Ενώσεις Άμεσης Πώλησης, απαιτούν από τα μέλη
τους να τηρούν ένα κώδικα συμπεριφοράς προς μια δίκαιη εταιρική σχέση, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους πωλητές. Οι περισσότερες Εθνικές Ενώσεις Άμεσης πώλησης, εκπροσωπούνται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Direct Selling Association (WFDSA).

Η πλειοψηφία των Direct Selling εταιρειών, χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποζημίωσης, σύμφωνα με το οποίο, ο Συνεργάτης δεν λαμβάνει προμήθεια μόνο για τις δικές του πωλήσεις, αλλά και ένα ποσοστό των πωλήσεων των άλλων εκπροσώπων, που εκείνος εισαγάγει στον οργανισμό. Ουσιαστικά, αυτή είναι η πραγματική εξέλιξη της λειτουργίας των Πολύ-Επίπεδων Εταιρειών Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητοι Συνεργάτες αναπτύσσουν τα δίκτυα τους, είτε χτίζοντας μία ενεργή βάση πελατών οι οποίοι αγοράζουν τα προϊόντα κατευθείαν από την εταιρία με την οποία συνεργάζονται, είτε συστήνοντας άλλους ανεξάρτητους συνεργάτες προϊόντων, οι οποίοι αντιστοίχως δημιουργούν μία βάση πελατείας, επεκτείνοντας έτσι το σύνολο της εταιρίας. Επιπρόσθετα, οι Συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα του κέρδους, όταν πουλούν σε τιμή λιανικής τα προϊόντα που έχουν αγοράσει με τιμή χονδρικής, από την συνεργαζόμενη εταιρία. Οι Συνεργάτες κερδίζουν προμήθεια, η οποία βασίζεται στις προσωπικές τους πωλήσεις αλλά και στο σύνολο των πωλήσεων του δικτύου τους. Οι προμήθειες αυτές αποδίδονται στους Συνεργάτες, σύμφωνα με το εταιρικό πλάνο προμηθειών της εταιρίας με την οποία συνεργάζονται. Το πλάνο αυτό, προβλέπει διαφορετικού ύψους αποζημιώσεις, ανάλογα με την κλίμακα στην οποία ανήκει ο εκάστοτε Συνεργάτης.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική μας αναφορά στο MLM και την επεξήγηση της αρχικής του δομής, θέλουμε να επισημάνουμε την απλότητα και την ευκολία εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος. Σε μία εποχή που η προσωπική εξέλιξη, η καριέρα και η βελτίωση της καθημερινότητας μας, φαντάζει σύνθετη και πολύπλοκη, η LR επιχειρεί να σας υπενθυμίσει, ότι η επιτυχία είναι άρρητα δεμένη με την απλότητα που εκφράζει το MLM.