Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων εμείς, η Way of Life, σας ενημερώνουμε πώς επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα σχετικά με εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ως επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας (wayoflife.gr). Η Way of Life ακολουθεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της λοιπής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με ένα συγκεκριμένο ή προσδιορισμένο φυσικό πρόσωπο τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας, που μας προκύπτουν ή που συλλέγονται από εμάς με άλλον τρόπο. Σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα σχετικά με εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 1. Εισαγωγή δεδομένων στη φόρμα επικοινωνίας

  Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα στοιχεία σας στις φόρμες επικοινωνίας που παρέχουμε σε αυτή την ιστοσελίδα, ή να μας στείλετε τα στοιχεία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

 2. Εισαγωγή δεδομένων στη φόρμα εγγραφής χρήστη

  Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τα στοιχεία σας στις φόρμες εγγραφής χρήστη που παρέχουμε σε αυτή την ιστοσελίδα ώστε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο αποκλειστικής διανομής σε χρήστες του wayoflife.gr.

 3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

  Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθ. 6 παρ. 1 εδάφ. α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εκτός και αν εσείς ως ενδιαφερόμενοι με το αίτημα (έμμεσα) δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων. Αν η επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσκοπεί στη σύναψη μιας σύμβασης, τότε το άρθ. 6 παρ. 1. εδάφ. β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) αποτελεί επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία. Για περαιτέρω είδη αιτημάτων, μπορεί νομική βάση να είναι το άρθ. 6 παρ. 1 εδάφ. στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς είναι προς το συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση του αιτήματός σας.

 4. Διάρκεια αποθήκευσης

  Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα παραμένετε χρήστης της ιστοσελίδας μας και για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής. Θα διαγράφονται μόνο κατόπιν συνεννόησης ή απο εσάς, με την χρήση σχετικών εργαλείων της ιστοσελίδας μας. GDPR Tools. Η αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί εξάλλου να πραγματοποιηθεί, αν αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ και τους εθνικούς κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις, στις οποίες υποκείμεθα.

 5. Εισαγωγή δεδομένων στη φόρμα επικοινωνίας για ηλεκτρονικές αιτήσεις

  Μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα σας και να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της εγγραφής σας και της φόρμας επικοινωνίας που σας παρέχουμε στον ιστότοπο αυτό για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση λήψης κωδικού πρόσβασης. Κατά την επεξεργασία της αίτησής σας, συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: - Στοιχεία επικοινωνίας (κωδικός LR, ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου)

 6. Σκοπός και εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων

  Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για το σκοπό της επιτυχους επικοινωνίας και επώνυμης (χρήστης με κωδικό πρόσβασης) σε περιοχές της ιστοσελίδας μας. Πρόσβαση στα δεδομένα του αιτούντος έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι.

 7. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

  Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο b του GDPR (Εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων).

 8. Διάρκεια αποθήκευσης

  Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα παραμένετε χρήστης της ιστοσελίδας μας και θα διαγράφονται μόνο κατόπιν συνεννόησης ή με την χρήση σχετικών εργαλείων της ιστοσελίδας μας ( GDPR Tools) απο εσάς.

 9. Ειδική περίπτωση: αίτηση πρόσληψης ανηλίκων

  Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας χρειάζονται τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους.

 10. Δυνατότητα ανάκλησης για φόρμες επικοινωνίας

  Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με τη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της σύναψης επαφής, σε αυτή την περίπτωση θα διαγραφούν, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι εξαιτίας νομικών λόγων για τη συνεχή αποθήκευσή τους (π.χ. εμπορικές υποχρεώσεις διατήρησης).

 11. Δεδομένα χρήσης / Δεδομένα κίνησης

  Συλλέγουμε με τη βοήθεια των λεγόμενων Cookies και δεδομένα χρήσης σχετικά με τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας.

 12. Αρχεία ημερολογίου διακομιστή

  Όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύονται προσωρινά στους διακομιστές μας σε ένα αρχείο καταγραφής σχετικά δεδομένα (όπως ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, σελίδες που επισκεφτήκατε και αρχεία που ζητήσατε, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τύπος και λειτουργικό σύστημα της συσκευής που χρησιμοποιείτε και η IP-διεύθυνσή σας). Η επεξεργασία των αρχείων ημερολογίου διακομιστή απαιτείται για την προετοιμασία των ιστοσελίδων και την παροχή υπηρεσιών για τεχνικούς λόγους και, εν συνεχεία, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας, να προετοιμάσουμε την ιστοσελίδα μας με τις υπηρεσίες μας (άρθ. 6 (1) εδάφ. στ GDPR). Η επεξεργασία είναι άκρως απαραίτητη για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, και δεν υπάρχει δικαίωμα αντίταξης. Αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο μετά από 30 ημέρες.

2 Συνδέσεις

Χρησιμοποιούμε συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων μερών, π.χ. στα κανάλια κοινωνικών μέσων όπως το Facebook ή το YouTube. Για την επεξεργασία των δεδομένων από άλλους τέτοιους παρόχους υπηρεσιών στις ιστοσελίδες τους αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι συγκεκριμένοι τρίτοι και ισχύει η πολιτική απορρήτου τους.

3. Cookies

Προκειμένου να κάνουμε την ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν φιλική προς τον χρήστη και να αυξηθεί η συνάφεια της διαφήμισής μας για τους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τα αποκαλούμενα «Cookies». Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Επιτρέπουν τη διατήρηση πληροφοριών σχετικά με μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την αναγνώριση του υπολογιστή του επισκέπτη. Αυτό γίνεται εν μέρει και με τη χρήση του λεγόμενου Tracking-Pixel που δεν αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη, αλλά μπορεί να βοηθήσει όπως ένα Cookie στην αναγνώριση του υπολογιστή. Στη συνέχεια, με τον όρο «Cookie» εννοούνται Cookies με την τεχνική έννοια αλλά και Tracking Pixel και παρόμοιες τεχνικές μέθοδοι. Εάν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας για πρώτη φορά, εμφανίζεται στην αρχική σελίδα η σημείωση περί προστασίας δεδομένων με το κείμενο περί συγκατάθεσης στα Cookies. Εάν συνεχίστε τη χρήση της ιστοσελίδας και δεν έχετε αντίρρηση στη χρήση των Cookies, η συγκατάθεση αυτή αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου σας (browser), έτσι ώστε να μην πρέπει να εμφανίσουμε και πάλι αυτή τη σημείωση σε κάθε σελίδα. Εάν λείπει αυτή η σημείωση από τον browser σας (π.χ. εάν διαγράψετε το ιστορικό του browser), τότε σε μια νέα επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας θα παρουσιαστεί αυτή η σημείωση.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε δύο κατηγορίες Cookies στις ιστοσελίδες μας: (1) τεχνικά απαραίτητα Cookies, χωρίς τα οποία θα περιοριζόταν η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας (2) προαιρετικά Cookies ανάλυσης, στόχευσης και διαφήμισης:

 1. Τεχνικά απαραίτητα Cookies

  Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε στις ιστοσελίδες μας και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους. Δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και δεν αποθηκεύουν που βρισκόσασταν στο διαδίκτυο. Αυτά τα Cookies αφορούν συγκεκριμένες επισκέψεις, και λήγουν μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας των Cookies θα περιόριζε τις λειτουργίες των ιστοσελίδων στο σύνολο ή σε μέρη αυτών.

 2. Cookies ανάλυσης

  Τα Cookies ανάλυσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν συνολικά μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιες σελίδες αναζητούν συχνότερα και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσελίδες. Αυτά τα Cookies δεν συλλέγουν δεδομένα βάσει των οποίων μπορούν να αναγνωριστούν οι επισκέπτες. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies εξυπηρετούν αποκλειστικά την κατανόηση της λειτουργικότητας και της υπηρεσίας της ιστοσελίδας και τη βελτιώσή της. Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας των Cookies δεν θα περιορίσει τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούμε Cookies και τεχνολογία εντοπισμού αυτής της κατηγορίας από την Matomo analytics και την Google Analytics

  Τα αποθηκευμένα δεδομένα αξιολογούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν λαμβάνει χώρα μεταβίβαση σε τρίτους ούτε για εμπορικούς ούτε για μη εμπορικούς σκοπούς. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον ή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε τα Cookies να απορρίπτονται.
 3. Matomo Analytics

  Για ανάλυση, χρησιμοποιούμε την ιστοσελίδα της Matomo Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του ιστού της Matomo (Piwik) Οι πληροφορίες οι οποίες παράγονται μέσω της χρήσης της Matomo Analytics σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδονται σε έναν διακομιστή εντος της Ευρωπαικής Ένωσης και αποθηκεύονται εκεί. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των Cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας ή με την χρήση του optOut συνδέσμου. Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας Cookies δεν θα περιορίσει τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας.

 4. Google Analytics

  Για ανάλυση, χρησιμοποιούμε την ιστοσελίδα της Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του ιστού της Google Inc. Οι πληροφορίες οι οποίες παράγονται μέσω της χρήσης της Google Analytics σχετικά με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Μέσω της ενεργοποίησης της ανωνυμίας της IP στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η IP διεύθυνσή σας θα συντομευθεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών συμβαλλομένων στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού της Google Analytics. Πάροχος είναι η Google Inc. Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα « Cookies ». Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα Cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμίας της IP στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η IP διεύθυνσή σας θα συντομευθεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβαστεί η πλήρης IP διεύθυνση σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευθεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη δική σας χρήση της ιστοσελίδας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και για να προσκομίσει επιπλέον με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου συνδεδεμένες παροχές υπηρεσιών έναντι του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η IP διεύθυνση η οποία, στα πλαίσια της Google Analytics μεταβιβάστηκε από τον browser σας, δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των Cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησής σας. Επισημαίνουμε όμως, ότι σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε εάν είναι απαραίτητο, όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω των Cookies και που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας στο Google (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων από την Google, εάν κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το διαθέσιμο Browser-Plugin από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ως εναλλακτική λύση στο Browser-Add-On ή εντός των προγραμμάτων περιήγησης για κινητές συσκευές, κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, για να αποτρέψετε στο μέλλον την καταγραφή εντός αυτής της ιστοσελίδας μέσω της Google Analytics, (το Opt Out λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για αυτόν τον τομέα). Συγχρόνως τοποθετείται ένα Opt-Out-Cookie στη συσκευή σας. Για να διαγράψετε τα Cookies σας στο πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο. Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας Cookies δεν θα περιορίσει τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας.

 5. Νομική βάση

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στη βάση του άρθ. 6 παρ. 1 εδάφ. στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς είναι προς το συμφέρον μας, η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, και μέσω των Cookies διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων με τη βοήθεια των Cookies κάνοντας κλικ στους παραπάνω διαθέσιμους Opt-Out συνδέσμους.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω για αιτήσεις από την ιστοσελίδα σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους. Δεν εμπορευόμαστε καμία διεύθυνση ή δεδομένο. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από εμάς, ή από αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες πληροφορικής (IT) στο πλαίσιο συμφωνιών επεξεργασίας εντολής.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προστατεύονται από απώλεια, εσφαλμένες αλλαγές ή μη εγκεκριμένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα προσαρμόζονται συνεχώς στις βελτιωμένες τεχνικές δυνατότητες.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), δικαιούστε να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και περιορισμό της επεξεργασίας, να ασκήσετε το δικαίωμά σας για τη μεταφορά των δεδομένων και το δικαίωμα αντίταξης που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας. Αν ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) συνδέει αυτά τα δικαιώματα σε προϋποθέσεις, αυτό ισχύει μόνο αν αυτές πληρούνται. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Κατά την άσκηση θα πρέπει να αποδεικνύετε την ταυτότητά σας, προκειμένου να αποφευχθεί η παροχή πληροφοριών σε μη εγκεκριμένους τρίτους. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε προσφυγή στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις.

Τροποποιήσεις της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Κατά καιρούς μπορεί να είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε να το αλλάξουμε οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης θα δημοσιεύσουμε την τροποποιημένη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων σε αυτό το σημείο. Κατά συνέπεια, αν μας επισκεφτείτε ξανά, θα πρέπει να διαβάσετε και πάλι τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Οι ερωτήσεις και οι προτάσεις σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι πάντα ευπρόσδεκτες και σημαντικές για εμάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση του συνδέσμου Επικοινωνία

GDPR Tools

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις που αφορούν τον λογαριασμό σας, πατώντας εδώ.